➡️ Mũi tên phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên phải
GoogleMũi tên sang phải màu đen
TwitterMũi tên chỉ sang phải
Unicodemũi tên phải
Từ đồng nghĩachính, hướng, mũi tên và đông
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên | điểm đạn

Hình ảnh

Mũi tên phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
➡️ 27A1 FE0F mũi tên phải
27A1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn