⤵️ Mũi tên phải cong xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên phải cong xuống
GoogleMũi tên trỏ sang phải rồi uốn cong xuống dưới
TwitterMũi tên hướng sang phải rồi vòng xuống dưới
Unicodemũi tên phải cong xuống
Từ đồng nghĩamũi tên và xuống
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên phải cong xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⤵️ 2935 FE0F mũi tên phải cong xuống
2935 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn