🔄 Nút mũi tên ngược chiều kim đồng hồ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên ngược chiều kim đồng hồ
GoogleMũi tên hình tròn mở hướng xuống dưới và hướng lên trên ngược chiều kim đồng hồ
TwitterHai mũi tên vòng lên xuống ngược chiều kim đồng hồ
Unicodenút mũi tên ngược chiều kim đồng hồ
Từ đồng nghĩamũi tên và ngược chiều kim đồng
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút mũi tên ngược chiều kim đồng hồ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔄 1F504 nút mũi tên ngược chiều kim đồng hồ