✂️ Kéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekéo
GoogleKéo đen
TwitterKéo
Unicodekéo
Từ đồng nghĩacắt và dụng cụ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng
Thẻkéo biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Kéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✂️ 2702 FE0F kéo
2702 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn