📏 Thước thẳng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethước thẳng
GoogleThước kẻ thẳng
TwitterThước thẳng
Unicodethước thẳng
Từ đồng nghĩacạnh thẳng và thước kẻ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Thước thẳng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📏 1F4CF thước thẳng