🗃️ Hộp đựng hồ sơ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp đựng hồ sơ
GoogleCard file box
TwitterNgăn đựng thẻ
Unicodehộp đựng hồ sơ
Từ đồng nghĩahộp, thẻ và tệp
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Hộp đựng hồ sơ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗃️ 1F5C3 FE0F hộp đựng hồ sơ
🗃 1F5C3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn