💼 Cặp tài liệu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecặp tài liệu
GoogleCặp tài liệu
TwitterCặp tài liệu
Unicodecặp tài liệu
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Cặp tài liệu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💼 1F4BC cặp tài liệu