📁 Thư mục tệp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecặp tài liệu đóng
GoogleThư mục tệp
TwitterThư mục
Unicodethư mục tệp
Từ đồng nghĩathư mục và tệp
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Thư mục tệp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📁 1F4C1 thư mục tệp
📂1F4C2thư mục tệp mở, Mở thư mục tệp, Mở thư mục chứa tệp hoặc cặp tài liệu mở