📇 Chỉ mục thẻ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechỉ mục thẻ
GoogleChỉ mục thẻ
TwitterChỉ số thẻ
Unicodechỉ mục thẻ
Từ đồng nghĩachỉ mục, hộp danh thiếp và thẻ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Chỉ mục thẻ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📇 1F4C7 chỉ mục thẻ