📌 đinh ghim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđinh ghim
GoogleĐinh ghim
TwitterĐinh ghim
Unicodeđinh ghim
Từ đồng nghĩacái ghim
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

đinh ghim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📌 1F4CC đinh ghim