📎 Kẹp giấy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekẹp giấy
GoogleKẹp giấy
TwitterKẹp giấy
Unicodekẹp giấy
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Kẹp giấy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📎 1F4CE kẹp giấy
🖇️1F587 FE0Fkẹp giấy được nối, Linked paperclips hoặc Kẹp liên kết
🖇1F587 (*)