Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

𓌮𓌫

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
✂️Kéo đenSao chép
✌️Tay chữ VSao chép
🪓RìuSao chép
🔪HochoSao chép
🗡️Dagger knifeSao chép
⚔️Crossed swordsSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.