Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

𓌮𓌫

Emoji Văn bản thuần túy Nghĩa là gì Copy / Paste
Kéo đenSao chép
Tay chữ VSao chép
🪓RìuSao chép
🔪HochoSao chép
🗡Dagger knifeSao chép
Crossed swordsSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.