📉 Biểu đồ giảm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồ thị với xu hướng giảm
GoogleBiểu đồ có xu hướng đi xuống
TwitterBiểu đồ có xu hướng đi xuống
Unicodebiểu đồ giảm
Từ đồng nghĩabiểu đồ, xu hướng, xuống và đồ thị
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Biểu đồ giảm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📉 1F4C9 biểu đồ giảm