📍 đinh ghim hình tròn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđinh ghim hình tròn
GoogleĐinh ghim tròn
TwitterĐinh ghim đầu tròn
Unicodeđinh ghim hình tròn
Từ đồng nghĩaghim và đinh ghim
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

đinh ghim hình tròn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📍 1F4CD đinh ghim hình tròn