🗄️ Tủ hồ sơ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletủ hồ sơ
GoogleFile cabinet
TwitterTủ hồ sơ
Unicodetủ hồ sơ
Từ đồng nghĩatệp và tủ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Tủ hồ sơ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗄️ 1F5C4 FE0F tủ hồ sơ
🗄 1F5C4 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn