🗑️ Sọt rác

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiỏ rác
GoogleWastebasket
TwitterGiỏ rác
Unicodesọt rác
Từ đồng nghĩagiỏ rác, lon, rác, thùng và xả rác
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Sọt rác biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗑️ 1F5D1 FE0F sọt rác
🗑 1F5D1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn