🗂️ Dụng cụ chia chỉ mục thẻ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledụng cụ chia chỉ mục thẻ
GoogleCard index dividers
TwitterHồ sơ phân loại thẻ
Unicodedụng cụ chia chỉ mục thẻ
Từ đồng nghĩachỉ mục, dụng cụ chia và thẻ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Dụng cụ chia chỉ mục thẻ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗂️ 1F5C2 FE0F dụng cụ chia chỉ mục thẻ
🗂 1F5C2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn