🗒️ Sổ ghi chú gáy xoắn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesổ ghi chú gáy xoắn
GoogleSpiral note pad
TwitterSổ ghi chú gáy lò xo
Unicodesổ ghi chú gáy xoắn
Từ đồng nghĩaghi chú, gáy xoắn và sổ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Sổ ghi chú gáy xoắn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗒️ 1F5D2 FE0F sổ ghi chú gáy xoắn
🗒 1F5D2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn