📈 Biểu đồ tăng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồ thị với xu hướng tăng
GoogleBiểu đồ có xu hướng đi lên
TwitterBiểu đồ có xu hướng đi lên
Unicodebiểu đồ tăng
Từ đồng nghĩabiểu đồ, tăng lên, tăng trưởng, xu hướng và đồ thị
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Biểu đồ tăng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📈 1F4C8 biểu đồ tăng