📅 Lịch

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelịch
GoogleLịch
TwitterLịch
Unicodelịch
Từ đồng nghĩangày
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Lịch biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📅 1F4C5 lịch
📆1F4C6quyển lịch bloc, Lịch xé, Lịch blốc hoặc lịch bị xé rời
🗓️1F5D3 FE0Flịch gáy xoắn, Spiral calendar pad hoặc Lịch ghi chú gáy lò xo
🗓1F5D3 (*)