📋 Bảng ghi nhớ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebảng ghi nhớ
GoogleKhay nhớ tạm
TwitterBảng kẹp
Unicodebảng ghi nhớ
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Bảng ghi nhớ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📋 1F4CB bảng ghi nhớ