📊 Biểu đồ thanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu đồ thanh
GoogleBiểu đồ thanh
TwitterBiểu đồ cột
Unicodebiểu đồ thanh
Từ đồng nghĩabiểu đồ, thanh và đồ thị
Chuyên mụcĐối tượng | văn phòng

Hình ảnh

Biểu đồ thanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📊 1F4CA biểu đồ thanh