👚 Quần áo nữ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleáo cánh
GoogleQuần áo nữ
TwitterTrang phục nữ
Unicodequần áo nữ
Từ đồng nghĩanữ và quần áo
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Quần áo nữ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👚 1F45A quần áo nữ