💎 đá quý

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđá quý
GoogleNgọc
TwitterĐá quý
Unicodeđá quý
Từ đồng nghĩakim cương, viên ngọc và đồ nữ trang
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi | biểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

đá quý biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💎 1F48E đá quý