⛑️ Mũ bảo hiểm của lính cứu hộ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũ cứng với chữ thập trắng
GoogleHelmet with white cross
TwitterMũ bảo hiểm với chữ thập trắng
Unicodemũ bảo hiểm của lính cứu hộ
Từ đồng nghĩachữ thập, cái mũ, cứu, khuôn mặt và nón bảo hộ
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Mũ bảo hiểm của lính cứu hộ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛑️ 26D1 FE0F mũ bảo hiểm của lính cứu hộ
26D1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn