🎩 Mũ chóp cao

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũ chóp cao
GoogleMũ chóp cao
TwitterMũ chóp cao
Unicodemũ chóp cao
Từ đồng nghĩacái mũ, quần áo và đầu
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Mũ chóp cao biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎩 1F3A9 mũ chóp cao