👔 Cà vạt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleáo sơ mi và cà vạt
GoogleCa vát
TwitterCà vạt
Unicodecà vạt
Từ đồng nghĩaquần áo
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo

Hình ảnh

Cà vạt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👔 1F454 cà vạt