👖 Quần bò

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequần jeans
GoogleQuần bò
TwitterQuần jean
Unicodequần bò
Từ đồng nghĩaquần, quần dài và quần áo
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Quần bò biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👖 1F456 quần bò