👑 Vương miện

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevương miện
GoogleVương miện
TwitterVương miện
Unicodevương miện
Từ đồng nghĩanữ hoàng, quần áo và vua
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc vương miện | biểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Vương miện biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👑 1F451 vương miện