🎒 Ba lô đi học

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleba lô
GoogleCặp đi học
TwitterCặp xách
Unicodeba lô đi học
Từ đồng nghĩacặp, trường và túi
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Ba lô đi học biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎒 1F392 ba lô đi học