🧢 Mũ lưỡi trai

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũ lưỡi trai phẳng
GoogleN/A
TwitterMũ lưỡi trai
Unicodemũ lưỡi trai
Từ đồng nghĩamũ bóng chày
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Mũ lưỡi trai biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧢 1F9E2 mũ lưỡi trai