🪖 Mũ sắt quân đội

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũ bảo hiểm quân đội
GoogleN/A
TwitterMũ bảo hộ lính
Unicodemũ sắt quân đội
Từ đồng nghĩabinh lính, chiến binh, mũ bảo hiểm, mũ bảo hộ, người lính, quân nhân, quân sự và quân đội
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Mũ sắt quân đội biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪖 1FA96 mũ sắt quân đội