👞 Giày nam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiày lễ phục
GoogleGiày nam
TwitterGiày nam
Unicodegiày nam
Từ đồng nghĩagiày, quần áo và đàn ông
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo

Hình ảnh

Giày nam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👞 1F45E giày nam