👘 Kimono

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekimono
GoogleKimono
TwitterN/A
Unicodekimono
Từ đồng nghĩaquần áo
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Kimono biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👘 1F458 kimono