🧣 Khăn quàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhăn quàng
GoogleN/A
TwitterKhăn quàng cổ
Unicodekhăn quàng
Từ đồng nghĩacổ
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Khăn quàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧣 1F9E3 khăn quàng