👠 Giày cao gót

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiày cao gót
GoogleGiày cao gót
TwitterGiày cao gót
Unicodegiày cao gót
Từ đồng nghĩagiày, gót chân, phụ nữ và quần áo
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Giày cao gót biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👠 1F460 giày cao gót