💄 Son môi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleson môi
GoogleSon môi
TwitterSon môi
Unicodeson môi
Từ đồng nghĩamỹ phẩm và trang điểm
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Son môi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💄 1F484 son môi