👟 Giày chạy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiày tennis
GoogleGiày điền kinh
TwitterGiày thể thao
Unicodegiày chạy
Từ đồng nghĩagiày, giày chạy bộ, giày đế mềm, quần áo và thể thao
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo

Hình ảnh

Giày chạy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👟 1F45F giày chạy