📿 Tràng hạt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletràng hạt
GooglePrayer beads
TwitterTràng hạt
Unicodetràng hạt
Từ đồng nghĩahạt, lời cầu nguyện, quần áo, tôn giáo và vòng cổ
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo

Hình ảnh

Tràng hạt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📿 1F4FF tràng hạt