👛 Ví

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleví cầm tay
Google
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩaquần áo và đồng tiền
Chuyên mụcĐối tượng | quần áo
Thẻbiểu tượng cảm xúc cô gái | biểu tượng cảm xúc tiền | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Ví biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
👛 1F45B