🦢 Thiên nga

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethiên nga
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodethiên nga
Từ đồng nghĩachim, thiên nga non và vịt con xấu xí
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Thiên nga biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦢 1F9A2 thiên nga