🦜 Con vẹt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevẹt
GoogleN/A
TwitterParrot
Unicodecon vẹt
Từ đồng nghĩachim, cướp biển, hải tặc, nói chuyện và vẹt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Con vẹt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦜 1F99C con vẹt