🐣 Gà mới nở

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegà mới nở
GoogleGà ấp trứng
TwitterGà mới nở
Unicodegà mới nở
Từ đồng nghĩagà, gà con và ấp
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Gà mới nở biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐣 1F423 gà mới nở