🐥 Mặt trước gà con

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegà con đang đứng
GoogleGà con mặt trước
TwitterGà con nhìn thẳng
Unicodemặt trước gà con
Từ đồng nghĩachim, gà và gà con
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Mặt trước gà con biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐥 1F425 mặt trước gà con