🦩 Hồng hạc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehồng hạc
GoogleN/A
TwitterChim hồng hạc
Unicodehồng hạc
Từ đồng nghĩachim hồng hạc, nhiệt đới và rực rỡ
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hồng hạc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦩 1F9A9 hồng hạc