🕊️ Bồ câu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebồ câu
GoogleDove of peace
TwitterChim bồ câu hòa bình
Unicodebồ câu
Từ đồng nghĩabay, chim và hòa bình
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc hòa bình | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Bồ câu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕊️ 1F54A FE0F bồ câu
🕊 1F54A (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn