🐦‍⬛ Chim hoét đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechim hoét đen
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim

Hình ảnh

Chim hoét đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐦‍⬛ 1F426 200D 2B1B chim hoét đen