🦉 Cú

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
GoogleN/A
TwitterCon cú
Unicode
Từ đồng nghĩachim và khôn ngoan
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Cú biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦉 1F989