🦅 đại bàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđại bàng
GoogleN/A
TwitterĐại bàng
Unicodeđại bàng
Từ đồng nghĩachim
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

đại bàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦅 1F985 đại bàng