🦚 Con công

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechim công
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodecon công
Từ đồng nghĩachim, công mái, phô trương và tự hào
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Con công biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦚 1F99A con công